Video4Reflection
Afbeelding1

In het kader van samen opleiden vanuit een betekenisvolle taak hebben we op de Telgenkamp (Lidy Kemper en Ronald von Piekartz) gebrainstormd.

Er bleek een behoefte te zijn om samen met onder andere studenten, mentoren, isb-ers. opleiders en vakdocenten de studenten van feedback te voorzien.

Vanuit mijn expertise op het gebied van digitale video (zie eindrapport Idols in Portfolioland) kwamen we tot een vorm waarbij videoreflectie als middel ingezet kan worden. De content (inhoud) van dit project moet komen uit authentiek materiaal, de praktijk van de student. Door digitale video in te zetten en daarna de meest veel belovende fragmenten te isoleren is het mogelijk om in een multimedia-omgeving op deze fragmenten te reflecteren/feedback geven. (zie onderzoek van Janine van der Linde, reflecteren mbv video)

Door samen naar fragmenten (good practices, van vouten leer je niks) te kijken en adhv gerichte kijkvragen te bespreken is het mogelijk om vanuit verschillende perspectieven naar hetzelfde fragment te kijken. Zo kun je tot een verdiepend en genuanceerd beeld over lesgeven komen.

De werkwijze is een activerende vorm. Er wordt lesgegeven, gefilmd, gekeken, gepraat, geknipt, uitgenodigd, besproken, gereflecteerd etcera en vooral gepresenteerd en genoten. Daarnaast kan het bekijken van andermans lessen een inspiratie zijn tot innoverend leren.

Voordeel dat te zien is bij het onderzoek van Maaike Vervoort, (oproepen van kennisbasis bij leerkrachten middels multimediacases) is dat je een platform van authentiek materiaal gebruikt om kennis (vernieuwingen op vakgebied) met anderen te delen vanuit een professionele grondhouding.

Volgens onderzoek van Erik Koertshuis is het fraai om Blended learning toe te passen. Zowel Face to Face als op afstand leren zou mogelijk moeten zijn.

Face to face kan prima in een directe omgeving van stagebezoeken. Video kan direct vertoond worden op tv en als gespreksonderwerp dienen. Er is dan sprake van een zo kort mogelijk uitgestelde authentieke situatie.

Op afstand leren kan ook middels digitale video. Hiervoor heb ik contact opgenomen met HB uitgevers, de heer Henk Manschot is 22 november om 10.00 uur bij me geweest om te praten over een proefpilot. Het gaat om een bestaand stukje software, DiViDU.

Ontwikkeld door Digitale Universiteit en wordt nu geĆ«xploiteerd door Hbuitgevers.

Dit programma is speciaal voor lerarenopleidingen gemaakt het kan videofragmenten online plaatsen en streaming binnen laten komen onafhankelijk van tijd en plaats. Er is een multimediaomgeving gemaakt waarbinnen naast video, bronnen en richtvragen gesteld kunnen worden. Op uitnodiging van de maker kan hierop reactie gegeven worden waarbij je tegelijkertijd de video kunt bedienen.

Er zit een filosofie van begeleiding achter die uitgaat van drie invalshoeken

A Analyse

B Reflectie

C Assessment

Zie http://info.dividu.nl/default.asp

Ik heb afgesproken dat we een aantal gratis accounts voor een periode van 3 maanden voor de Telgenkamp; studenten, enkele mentoren en isb-ers en enkele docenten kunnen krijgen. Later zullen daar enkele leden van De Rank en Europaschool te Hengelo aan toegevoegd kunnen worden.

 

Het zal een korte pilot worden waarbij enkele produkten gemaakt worden die als trainingsstof kunnen dienen voor andere opleidingsscholen. Train de trainer. Dit prototype zal wel tijd vergen van de projectleider en ontwerpers van het videoarrangement.

Heb 13 december 2007 gesprek met interim-directeur van de Telgenkamp gevoerd over de op te starten pilot binnen deze grote (1000 leerlingen) basisschool.

Er zijn op deze school 14 studenten van de Hogeschool Edith Stein. 6 eerste jaars, 4 tweede jaars en 4 gaan de LIO in.

Afspraak is om eind Januari vervolggesprek te voeren omtrent de kick off. Hierin zal ook aandacht voor de ethiek tav video moeten zijn.

De Telgenkamp staat positief tegenover deze vorm van samenwerken.

Tijdsinvestering:

  • A Contacten met ontwikkelgroep, informeren, enthousiasmeren, 
  •   monitoren
  • B Uitzoeken hardware en software eisen
  • C Verdiepen in het DiViDu project, Training organiseren en geven aan studenten
  • D Ontwerpen van content voor DiviDu
  • E evalueren (student en docent)
  • F prototype bijstellen nav summatieve evaluatie
  • G Eindprodukt maken
  • H Gezamenlijke afsluiting

 

Video 4 Reflection
kopafbeelding_home
edithsteinLogo
[Video4Reflection] [DiViDU] [Pilots] [KOPpie Kennis] [participanten]
edith stein